Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Orestes arrives at Delphi, begging Apollo to free him from the pursuing Furies sent by his murdered mother Clytemnestra. Red-figure bell-krater from Paestum (Poseidonia), Italy, signed by the painter Python; ca. 330 BCE.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου