Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Gerrit Dou (1613-1675)Gerrit Dou was one of the most highly esteemed Dutch painters of the seventeenth century, prized for his meticulous technique and illusionistic effects. He entered Rembrandt van Rijn's Leiden studio at the age of fifteen, when the great master himself was still a teenager. Dou's fame, however, resulted from his own artistic achievements. He was considered the founder of the Leiden school of fijnschilders (fine painters), and his works were sought by collectors throughout Europe, including Queen Christina in Stockholm and Cosimo III de' Medici in Florence, who paid extremely high prices for his works.                                                                                
                                                                                           dog


                                                                               old woman


                                                                                    violin player


                                                                        old woman reading a lectionary


                                                                                      physician


                                                                                young mother


                                                                                    astronomer


                                                                     astronomer by the candlelight


                                                                                    self-portrait


source : http://www.wga.hu/index1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Dou

Art & Poetry artaumonde.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου